Innbydelse Narviklekene 14 -16 juni 2024

Narvik Idrettslag inviterer store og små til Narvik Lekene 2024.

Stevnet inngår i kretscupen for Troms Friidrettskrets og gjelder alle øvelser for 13 – 19 år samt senior.

Påmelding gjøres via iSonen – Narvik-Lekene 2024 | iSonen , og må være registrert innen 9. juni.
Påmelding etter fristen kan godtas etter avtale med arrangør, men kun i øvelser som ikke medfører endringer i tidsskjema.

Kontaktpersoner
Stevneleder: Kari Ann Nygård, Mobil 916 70 935, e-post: kan-nyga@online.no eller kannyga@gmail.com
Sekretariatsleder: Tone Nygård Stavenes, mobil 417 58 831, epost: tonenstavenes@gmail.com

Øvelsesutvalg Jenter/Kvinner

Øvelsesutvalg Gutter/Menn

Stafett 800m fordelt på 4 etapper:
Lørdag arrangeres det 800m stafett med følgende etappeinndeling:

  1. etappe 200m, 2. etappe 100m, 3. etappe 200m og 4. etappe 300m.
    Stafetten er delt inn i to klasser som løper hver sin stafett med egen premieutdeling:

Juniorstafetten der samlet alder for stafettlaget kan ikke overstige 40 år. Begge kjønn må være med og minst en jente/gutt på hvert lag.

Ungdomsstafetten der samlet alder for laget ikke kan overstige 58 år. Klubbene må stille med 2 jenter og 2 gutter fordelt på hver etappe.

Startkontingent
Rekrutter tom. 9 år: Kr 50,- pr. øvelse.
10 år og eldre: Kr 100,- pr øvelse. Startkontingenten faktureres klubbene.
Påmelding etter påmeldingsfristen betyr dobbel startkontingent.
Stafett: Kr 100,- pr lag.

Premiering
Deltakermedalje for 3-kamp i rekruttklassen lørdag og deltakermedalje i 40m hekk, 600m og høyde søndag. Deltakermedalje til alle 10 åringer. Premiering til de 3 beste i hver øvelse fra 11 år. Samt en deltakermedalje til alle 11 og 12 åringer.
Bestemannspremie i korte løp (løp I), lange løp (løp II), hopp og kast deles ut til beste utøver mellom 11 og 19 år etter Tyrvingtabellen.

Konkurranseregler
Alle heat settes heatoppsett i forkant. Viktig at oppnådd årsbeste eller personlig rekord oppgis i sprintøvelsene for å sikre riktig seeding i heatene. For løpsøvelser er det oppmøte 20 min før start til opprop. I alle tekniske øvelser er det opprop ved start senest 10 minutter før konkurransen starter.

Finaleutvelgelse på 60m/100m er slik:
Ved 2 heat (heatvinner + 4 beste tider går til finale). Ved 3 heat (heatvinner + 3 beste tider går til finale). Ved 4 heat (de 6 beste tidene videre til finale).

Øvrige løpsøvelser:
På løpsøvelser fra og med 200m og hekkeøvelsene vil tid være avgjørende for plassering ved flere heat.

Lengde og kastøvelser:
I lengde og alle kastøvelser er det 3 omganger tom 10 år, 4 omganger for 11-14 år og 6 omganger fra og med 15 år.
NB! Det kan komme endringer i øvelsesutvalg og gjennomføring