Konkurranseregler

Kast

Narvik-lekene: Rekrutter får tre kast i liten ball. Alle deltagerne tom 14 år får fire kast. Fra 15 år er det tre kast for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalekast.

Lengde

Narviklekene: Rekrutter får 3 hopp. Alle deltagerne tom 14 år får fire hopp. Fra 15 år er det tre hopp for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalehopp.

Høyde

Jenter/Damer Veiledende begynnerhøyde Gutter/Herrer Veiledende begynnerhøyde
Rekrutter Individuelle valg av starthøyde Rekrutter Individuelle valg av starthøyde
11 år 0,70+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm 11 år 0,80 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm
12 år 0,80+ 5 cm tom 1,20 deretter 3 cm 12 år 0,90 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm
13 år 0,90 + 5 cm tom 1,35 deretter 3 cm 13 år 1,00 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm
14 år 1,00+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm 14 år 1,10 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm
15 år og eldre 1,25 + 5cm tom 1,60-1,63 +2 cm 15 år og eldre 1,40 + 5cm tom 1,95 – 1,98 – 2,01 + 2cm

Stav

Jenter/Damer Veiledende begynnerhøyde Gutter/Herrer Begynnerhøyde
13 år 1,10 + 10 cm tom 2,00, deretter 5 cm 13 år 1,50 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm
14 år 1,30+ 10 cm tom 2,00, deretter 5 cm 14 år 1,70 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm
15 år og eldre 1,50 + 20 cm tom 1,90 +10 cm tom 3,00 + 5 cm 15 år og eldre 2,00 + 20 cm tom 2,60 + 10 cm tom 3,90 + 5cm

Starthøyde i høyde og stav kan være lavere enn oppsatt høyde. Avtales direkte med leder for hopp.

Løp

60m og 100m

To forsøksheat:                      Vinner i hvert heat pluss de fire beste tidene går til finalen.

Ved tre forsøksheat:               Vinneren i hvert heat og de tre beste tidene går til finalen.

Fire forsøksheat el. flere        To mellomheat, så prosedyre som for to forsøksheat.

Fra og med 200m og kort hekk

Ingen forsøksheat. Tid avgjør plassering.

Deltakelse i øvelser utenom årsklasser

Det gis anledning til å delta i øvelser som ikke arrangeres i egen årsklasse. Utøveren konkurrerer da i øvelsen i den årsklassen øvelsen er satt opp i.

Beregning av bestemannspremie

Bestemannspremier, verdikort, deles ut til beste jente og gutt etter Tyrving tabellen fra og med 11 år tom 19 år. Det regnes ikke Tyrvingpoeng for utøvere under 11 år.

Narviklekestafetten:

Stafetten består av to jenter og to gutter på samme lag. Det arrangeres to stafetter der øverste aldersgrense er 19 år. Hvem som løper de ulike etappene bestemmer laget selv.

Narvikstafetten – maks 58 år: 11 – 19 år: Samlet alder på laget maks 58 år.

Narvikstafetten – maks 46 år: Juniorstafett Rekrutt – 14 år: Samlet alder på laget maks 46 år.

Etappene for begge stafetter er:

1.etappe er 400m        2 etappe er 100m        3.etappe er 200m        4.etappe er 100m

Startlister

Startlister og heatoppsett publiseres på Web. Det blir ingen avkrysning, men vi ber om at løperne møter ved start senest 10 minutter før oppsatt øvelse for opprop. I tekniske øvelser er det opprop 10 min før øvelsesstart, og eventuelle endringer meldes til konkurranseøvelsens leder, eller til representant i sekretariatet. Alle deltakere skal bruke startnummer under konkurransene.

Protester

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til stevnekontoret. Protestgebyr er kr.100,-.

Spørsmål/informasjon

Alle henvendelser skal skje til stevnekontoret i søndre sving.