Konkurranseregler

Kast

Narvik-lekene: Rekrutter får tre kast i liten ball. Alle deltagerne fra 10 år tom 14 år får fire kast. Fra 15 år er det tre kast for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalekast.

Lengde

Narviklekene: Rekrutter får 3 hopp. Alle deltagerne fra 10 år tom 14 år får fire hopp. Fra 15 år er det tre hopp for alle, de 8 beste får ytterligere tre finalehopp.

Høyde

Jenter/DamerVeiledende begynnerhøydeGutter/HerrerVeiledende begynnerhøyde
RekrutterIndividuelle valg av starthøydeRekrutterIndividuelle valg av starthøyde
10 årIndividuelle valg av starthøyde10 årIndividuelle valg av starthøyde
11 år0,70+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm11 år0,75 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm
12 år0,80+ 5 cm tom 1,20 deretter 3 cm12 år0,85 + 5 cm tom 1,25, deretter 3 cm
13 år0,90 + 5 cm tom 1,35 deretter 3 cm13 år1,00 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm
14 år1,00+ 5 cm tom 1,20, deretter 3 cm14 år1,10 + 5 cm tom 1,45, deretter 3 cm
15 år og eldre1,25 + 5cm tom 1,60-1,63 +2 cm15 år og eldre1,40 + 5cm tom 1,95 – 1,98 – 2,01 + 2cm

Stav

Jenter/DamerVeiledende begynnerhøydeGutter/HerrerBegynnerhøyde
13 år1,10 + 10 cm tom 2,00, deretter 5 cm13 år1,40 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm
14 år1,30+ 10 cm tom 2,00, deretter 5 cm14 år1,60 + 10 cm tom 2,50, deretter 5 cm
15 år og eldre1,50 + 20 cm tom 1,90 +10 cm tom 3,00 + 5 cm15 år og eldre1,80 + 20 cm tom 2,40 + 10 cm tom 3,60 + 5cm

Starthøyde i høyde og stav kan være lavere enn oppsatt høyde. Avtales direkte med leder for hopp.

Løp

60m og 100m

To forsøksheat:                      Vinner i hvert heat pluss de fire beste tidene går til finalen.

Ved tre forsøksheat:               Vinneren i hvert heat og de tre beste tidene går til finalen.

Fire forsøksheat el. flere        To mellomheat, så prosedyre som for to forsøksheat.

Rekrutt 6-9 år og 10 år           Ingen forsøksheat og ingen rangering

Fra og med 200m og kort hekk

Ingen forsøksheat. Tid avgjør plassering.

Deltakelse i øvelser utenom årsklasser

Det gis anledning til å delta i øvelser som ikke arrangeres i egen årsklasse. Utøveren konkurrerer da i øvelsen i den årsklassen øvelsen er satt opp i.

Beregning av bestemannspremier

Bestemannspremier, pengepremie som overføres til bankkonto, deles ut til beste jente og gutt etter Tyrving tabellen fra og med 11 år tom 19 år. Det regnes ikke Tyrvingpoeng for utøvere under 11 år.

Narviklekestafetten:

Narvikstafetten – maks 58 år: 11 – 19 år: Samlet alder på laget maks 58 år. Stafetten består av to jenter og to gutter på samme lag.

Narvikstafetten – maks 40 år: Juniorstafett Rekrutt – 14 år: Samlet alder på laget maks 40 år. I juniorstafetten skal begge kjønn være med.

Etappene for begge stafetter er:

1.etappe er 400m        2 etappe er 100m        3.etappe er 200m        4.etappe er 100m

Hvem som løper de ulike etappene bestemmer laget selv.

Startlister

Startlister og heatoppsett publiseres på Web. Det blir ingen avkrysning, men vi ber om at deltakere i løpsøvelsene møter ved start senest 20 minutter før oppsatt øvelse for opprop. I tekniske øvelser er det opprop 10 min før øvelsesstart. Eventuelle endringer meldes til konkurranseøvelsens leder, eller til representant i sekretariatet. Alle deltakere skal bruke startnummer under konkurransene.

Skoregler

Nye skoregler gjelder fra og med 2022. Den viktigste endringen er at bruk av sko-skjemaer i praksis utgår, slik at utøvere ikke lenger behøver å fylle ut disse skjemaene. Sko-kontrollen vil heretter bestå av en etterfølgende kontroll av et tilfeldig utvalg av utøveres sko etter at øvelsen er ferdig, eventuelt at slik kontroll foretas blant et tilfeldig antall utøvere ved start forut for øvelsen.

Protester

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til stevnekontoret. Protestgebyr er kr.100,-.

Spørsmål/informasjon

Alle henvendelser skal skje til stevnekontoret i søndre sving.

Garderober

Deltagerne benytter garderobene i garderobebygget ved kiosken. Disse er merket og ligger i byggets 2.etasje. Vær forsiktig med varmtvannet som kan få litt høy temperatur.

Betaling

Startkontingent faktureres etter stevnet. Etteranmelding kan mottas med dobbel startkontingent.

Kafe/kiosk

Det vil være åpen kiosk under hele stevnet for enkel servering. Vi ønsker at du betaler med VIPPS. Det er viktig å holde avstand i køen 😊