Medlemsskap og -kontingent

Alle som deltar på treningene og i konkurranser for Narvik IL må være innmeldt i klubben. Foresatte må registrere sitt/sine barn i MinIdrett og melde inn barnet i Narvik IL – friidrett. Alle som ønsker å representere Narvik IL i konkurranser må være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

I tillegg må utøvere fra og med det året de fyller 13 år ha betalt lisens for å kunne delta i konkurranse. Lisens i Norsk friidrett betyr at utøverne vil være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp.

Gjeldende satser for medlemskontingent i Narvik IL for 2021 er:

Ordinær kontingent for utøvere fra og med det året de fyller 11 år og eldre er kr 700 pr år (født i 2010 og tidligere).
Kontingent for rekrutter (5-10 år)  er kr. 500 pr år (født i 2011 og senere).
Søskenmoderasjon 50%.

Kontingent for tillitsvalgte og støttemedlemmer er kr. 200 pr år.

Fra og med 2022 vil medlemskontingenter kreves inn via Min Idrett og det vil bli noen endringer i beløp som innkreves. Vår side i Min Idrett for innmelding og registrering av familiemedlemmer finner du her

Narvik IL har ikke innført treningsavgift, men opererer med en liten egenandel ved deltakelse på stevner hos andre klubber.