Medlemskap og -kontingent

Alle som deltar på treningene og i konkurranser for Narvik IL må være innmeldt i klubben. Foresatte må registrere sitt/sine barn i MinIdrett og melde inn barnet i Narvik IL – friidrett. Alle som ønsker å representere Narvik IL i konkurranser må være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

I tillegg må utøvere fra og med det året de fyller 13 år ha betalt lisens for å kunne delta i konkurranse. Lisens i Norsk friidrett betyr at utøverne vil være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp.

Gjeldende satser for medlemskontingent i Narvik IL for 2024 er:

Ordinær kontingent for utøvere fra og med det året de fyller 11 år og eldre er kr 700 pr år (født i 2013 og tidligere).
Kontingent for rekrutter (5-10 år)  er kr. 500 pr år (født i 2014 og senere).
Familiemedlemsskap er på kr 1000 for voksen og barn. Er det 2 barn anbefales denne der også foresatte kan bli medlem for samme pris.

Kontingent for tillitsvalgte og støttemedlemmer er kr. 200 pr år.

Medlemskontingenter kreves inn via Min Idrett. Vår side i Min Idrett for innmelding og registrering av medlemmer og familiemedlemmer finner du her

Narvik IL har ikke innført treningsavgift, men opererer med en liten egenandel ved deltakelse på stevner hos andre klubber.