Redaksjon

  • Utgiver: Styret i Narvik Idrettslag
  • Ansvarlig redaktør: Kari Ann Nygård
  • Redaktør og webmaster: Terje Storjord
  • Redaksjon: Styret og trenerne

Stoff og bilder fra nettstedet kan fritt benyttes såfremt kilde og fotograf oppgis.

Epost til redaksjonen: webmaster(at)narvikil.no (at=@)