Årsmøte 2024 – 17. april

Til medlemmene i Narvik Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Narvik Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 17. april klokken 1800 i VINN-Bygget, Teknologiveien 12, 8517 Narvik

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. april til post@narvikil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på bloggen vår www.narvikil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret