Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Idrettslag.

Årsmøtet avholdes tirsdag 25. april kl 1800 i VINN-bygget. Det er også mulig å delta digitalt på Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. april til post@narvikil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.narvikil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

For digital deltakelse på årsmøtet meldes dette inn til post@narvikil.no og den påmeldte vil så få tilsendt lenke på Teams.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Narvik IL