Årsmøte 2022 – sakspapirer

Sakliste og årsberetning for 2021 er nå klar til gjennomgang for medlemmene. Regnskap legges fram på årsmøtet.

» Blog Archive » Sakliste årsmøte 2022 (narvikil.no)

» Blog Archive » Årsberetning NIL 2021 (1) (narvikil.no)

Årsmøtet avholdes onsdag 27. april kl 1900 i VINN-bygget.