Elektronisk innkreving av medlemskontingent

Narvik IL går nå over til å benytte elektronisk innkreving av medlemskontingenter fra og med 2022. I den forbindelse gjøres det nå et arbeid for å oppdatere medlemslistene, og det er da sendt ut faktura via Min Idrett til medlemmer som ikke har betalt kontingent ennå. Det nye systemet gjør at vi fra neste vil gjøre noen endringer for å kunne kreve inn kontingent via systemet. Det kommer informasjon om dette ved innkreving av kontingenten for 2022.

De som har fått krav om innbetaling via Min idrett betaler den fakturaen som kommer, evt. tar kontakt med oss på post@narvikil.no om beløpet ikke stemmer. Det kan bli noen feil i starten så vi håper dere samarbeidsvillige.

Det enkelte medlemmet må nå selv administrere sitt medlemskap via Min Idrett. Det samme gjelder nye medlemmer som har startet trening i Narvik Idrettslag og ikke har registrert seg. Lenke til hvor dere kan gjøre det for Narvik Idrettslag finner du her