Årsmøte Narvik IL 2021

Innkalling til årsmøte i Narvik Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 19. mai kl 1900 og avholdes digitalt på Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mai til post@narvikil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.narvikil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Påmelding til årsmøtet gjøres på mail post@narvikil.no  og den påmeldte vil så få tilsendt lenke til å delta digitalt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Narvik IL

Årsmøtedokumenter

Dagsorden med sakliste

Årsberetning 2020

Regnskap 2020