Ny dato for årsmøte i Narvik IL

Styret har i dag berammet årsmøte 2020 til tirsdag 16. juni kl 1800. Sted kunngjøres senere.