Årsmøte 16. juni 2020

Innkalling til årsmøte i Narvik Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Idrettslag.
Årsmøtet avholdes tirsdag den 16. juni kl 1800. Sted kommer vi tilbake til.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2. juni til post@narvikil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.narvikil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret i Narvik IL