Årsmøte 28. mars kl 1800 på Milano Ankenes

Narvik IL avholder årsmøte torsdag 28. mars kl 18.00 på Milano Ankenes, Ankenesveien 179.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende 2 uker før. Link til Innkalling – Innkalling-til-arsmote-2019

Link til fullstendig sakliste for årsmøte –  Sakliste-årsmøte

Årsberetning blir lagt ut og kan lastes med og lese her – Årsberetning NIL 2018

Regnskap og revisjonsberetning 2018 finner du her – Regnskap og revisjonsberetning 2018

Styret inviterer alle foresatte til å delta på årsmøtet for å få informasjon om planer og terminliste i medlemsmøte som holdes rett etter årsmøtet ca. kl 1930. De aktive deltar også på medlemsmøtet. Enkel bevertning på Milano.

Velkommen!
Styret


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.