Foreldremøte mandag 25. februar for rekrutt- og mellomgruppa

Mandag 25.2. fra 17.45 til 18.15 blir det gjennomført et kort foreldremøte for rekrutt – og mellomgruppa i treningstiden på Oscarsborg. Møtested blir i øverste trappeavsats over gymsalen.

Dere får litt informasjon om hva som skjer i klubben og spesielt om årets Narvikleker, som vil avholdes 14. -16. juni (sett av helgen allerede nå), og så vil vi gjerne ha innspill på hva dere ønsker for deres barn i regi av klubben. Det gis også informasjon om utesesongen 2019.
Velkommen!

600m Rekrutt Gutter


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.