Oppstart trening uke 42

Etter en veldig kort pause er alle gruppene i gang med fellestreninger igjen. Rekrutt- og mellomgruppen på fått på plass sine faste treningstider. For de eldste trenger vi litt tid til å få koordinert treningsopplegg med trenerne. Inntil videre må de eldste (2005 og eldre) følge med på FB på informasjon. Bloggen er oppdatert med nye treningstider her