Friidrettslisensen 2018

Norges Friidrettsforbund har innført friidrettslisens for utøvere som fyller 13 år i 2018.

Utøvere født i 2005 eller tidligere som i løpet av sesongen 2018 vil konkurrere på bane må betale friidrettslisensen i god til før første konkurranse.

Les mer om friidrettslisens her

Link til kjøp av friidrettslisensen finner du her


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.