Trening i sommerferien

Selv om skolen har tatt ferie er det fortsatt trening.  For de to minste gruppene er det flere som har tatt ferie nå og mange er med på DNB Idrettsleker.

Det blir trening i dag for de minste også selv om det har vært aktivitet på dagtid med DNB Idrettsleker. Fra neste mandag utgår organisert trening for rekruttene. For mellomgruppa vil det være tilbud om trening noen uker til på mandager.

For de eldste forutsetter vi at det trenes i ferien og det vil være trenere tilstede på stadion i treningstiden.

Mer informasjon kommer!