Endringer i treningstid for yngste rekrutter fra 2. februar

For å kunne tilby tilpasset trening, samt ta i mot nye medlemmer, har trenerne for rekruttene vedtatt å dele gruppen i 2. Dette betyr at fra mandag 2. februar så trener de eldste rekruttene (født i 2006, 2005 og 2004) til vanlig tid kl 17.00 – 18.00 på Oscarsborg.
De yngste rekruttene (født i 2009, 2008 og 2007) trener mandager kl 18.00 – 19.00 på Oscarsborg.

Trenerne