Pizzalotteri – informasjon

Vi har denne høsten et pizzalotteri der det for hvert loddark følger med èn gevisnt (gavekort pizza) i en konvolutt. Utøveren får med seg både loddark og konvolutt. Konvolutten åpnes når hele loddarket er solgt, og gavekortet leveres til vinneren. Vinner-nummer står i høyre hjørne på gavekortet. Den som har solgt gavekortet leverer gevinsten.

Foreldrene er ansvarlige for at penger for hvert loddark – kr 600,- – enten blir satt inn på konto nr. 4545.07.01770 eller leveres til Heidi Rondestvedt eller Jackie Nordvåg.

Innbetaling til konto merkes med: Pizzalodd + utøverens navn.
Frist for innbetaling/levering av penger er fredag 8. november.

Hilsen Heidi (95923882) og Jackie (94837008)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.