Narviklekene og NNM vel i havn

Jeg ønsker å rette en stor takk till alle funksjonærer og hjelpere som har stått på i helgen og bidratt til et vellykket arrangement under årets Narvikleker og NNM i friidrett. Likeså vil jeg gratulere utøverne våre med en flott innsats på banen. Resultatlistene for begge stevner – begge dager – ligger på våre faste sider Narviklekene på hjemmesiden vår.

Hilsen Kari Ann


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.