TimeOut-besøk i Narvik

På mandag 26.05 får vi besøk av Line Hurrød fra TimeOut i Norges Idrettsforbund. Ettersom vi er en TimeOut klubb ønsker hun å treffe utøverne og foreldrene. Hun har satt opp følgende skjema for møte:

  • 1800 TimeOut-leker for de minste utøverne.
  • 1820 Samtale med foreldrene
  • 1900 TimeOut-leker og samtale med de største utøverne
  • 2015 TimeOut-informasjon og diskusjon med trenere og styret

Hilsen Brigt