Inntrykk fra tinget i Nordland idrettskrets.

May-Kristin og Brigt

I helga 25-27 april, var May Kristin og jeg på idrettskretstinget i Nordland idrettskrets. Vi startet på fredag med ei meget interessant forelesning av Frode Kyvåg: ”Hvordan motivere til frivillighet / rekruttere nye tillitsmenn / kvinner”. Her var det mange gode tips å hente og hva man bør arbeide med for å videreutvikle laget.

Lørdag startet vi med selve tinget for Nordland Idrettskrets og ISF/Nordland.For de som er interessert i tingdokumentene, gå inn på: www.idrett.no og under idrettskretser finner du Nordland. I saker fra a-å finner du tingdokumentene.

Minn inntrykk er at det jobbes godt i Nordlandskretsen, og vi har en flink administrasjon som ivaretar det idresslige i fylket på en meget tilfredsstillende måte.

Etter lunch hadde vi møte i styret til Friidrettskretsen. Vi hadde besøk av tidligere aktive Arne Hugo Hansen fra Tromsø som nå sitter som sentralstyremedlem i Norges Friidrettsforbund. Her diskuterte vi et samarbeid med Troms og Finnmark om ansettelse av felles ”leder” for de tre kretsene, og hva som blir arbeidsoppgavene til denne person. Det ble enighet om kontakt med de andre kretsene, og om et fellesmøte i forbindelse med Barentskampen 12. og 13juli. Det er ønskelig at samdriften kan starte fra 01.01.09.

Regnskap for 2007 og budsjett for 2008 ble forelagt. Regnskapet viser at kretsen har snudd fra minus til solid pluss.

Laguttak for NCClekene var til debatt. Likeså orientering om framdriften for NNM/Narviklekene. Lørdagskveld var det tingmiddag med statuettutdeling og underholdning.

Søndag startet vi med: Idrett for funksjonshemmede – et ansvar for særidrettene. Videre fortsatte vi med Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Synsing fra meg: En meget vellykket helg, med mye nyttig informasjon og hyggelig å treffe gamle ”sirkushester”. Det er bare å innrømme, at man etter hvert har nådd et visst seniornivå innen idretten i Nordland.

Hilsen Brigt